Cmentarz Parafialny

Dzisiaj jest

niedziela,
20 stycznia 2019

(20. dzień roku)

Zegar

SondaPolecamy strony

Święta

Niedziela, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Druga Niedziela zwykła

Statystyki

statystyka

Licznik

Liczba wyświetleń:
2611349

Wyszukiwanie

Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2019 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty.

PLAN KOLĘDY

 

PLAN  KOLĘDY  ROK 2019 c.dalszy

Poniedziałek 14 stycznia g.11,00– Kurcew  od p. Urbaniaka do pp. Garbowiczów /Bartosza/

Wtorek 15 styczeń g.11,00 – Kurcew od pp. Wykrętowiczów do pp. Nowaków zak. u pp. Koterbów

Środa 16 stycznia g.11,00 –  Kurcew od pp. Hadrzyńskich  do  pp. Maćkowiaków

Czwartek 17 stycznia g.11,00 – Żale od p. Burchackiej kolejno do p. Zaradnych, zak. u pp. Ratajskich

Piątek 18 stycznia g.11,00 – Wesółki od pp. Kantorskich, Markiewicz – /Pieruchy/ od  Lewandowski /Czermin/ do Kułakowska Teresa, zak. u p. Moch

Sobota 19 stycznia g.11,00 – od pp.Wolniaków – do p. Chwałkowskiej

Poniedziałek 21 stycznia g.11,00 – od pp. Mateckich do pp. Glapów zak. u pp. Durskich

Wtorek 22 stycznia g.11,00 – pp. Woźniaków w kierunku Żali zakończenie u  pp. Serbiaków

Środa 23 stycznia g.11,00 – od pp.Stefańskich, /dom nauczyciela/ do pp. Żyto, zak. u pp. Jaskólskich

Czwartek 24 stycznia g.11,00 – od pp. Łagodzińskich do P. Marciniak Danuty

Piątek 25 stycznia g.11,00 – od  pp. Wabińskich – do pp. Kulów /Błażej/

Niedziela 27 stycznia g. 15,00 – od pp.Jańczak, kolejno do pp. Mujtów zak. u pp. Ginter

Poniedziałek 28 stycznia g.11,00 – od pp. Walendowskich – Witczak Renata, Witczak Paweł, Gauza Krzysztof, Walczak Jerzy, Makowiecki Jan

 

Pojazdy proszę 15 min, przed rozpoczęciem kolędy.

 

 

  

 

żłóbek w naszym parafialnym remontowanym aktualnie kościele

Rozpoczynamy kolędę, błogosławieństwo rodzin i domów, połączone ze wspólną modlitwą. Pragnę zanieść do Waszych domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Dzieci i młodzież przygotują zeszyty z religii, kandydaci do bierzmowania dzienniczki bierzmowanego. Niech będą wszyscy członkowie rodziny. Każda rodzina otrzyma broszurę: „W mocy Bożego Ducha”, jest to hasło obecnego Roku Liturgicznego. „Niech ta książeczka będzie pomocą w modlitwie o dary Ducha świętego, o życie na co dzień w Jego obecności”./słowa biskupa kaliskiego/. Ofiary kolędowe przeznaczamy na nierefundowane koszty remontu /wymiana instalacji elektrycznej, nagłaśniającej, systemów alarmowych, automatykę zasuwy cudownego obrazu, podest przy głównym ołtarzu, podłoga, i inne/.

11Plan kolędy:

05 styczeń  (sobota) – Wola Duchowna od p. Witczaków, zak. u   pp.Sanockich

07 styczeń (poniedziałek) –Korzkwy od pp. Sarnów do p. Matuszak

08                  (wtorek)    - Korzkwy od p. Łuczak do pp. Zięciak

         09                      (środa)  – Skrzypnia od pp. Lisów do pp. Regulskich

         10     "        (czwartek) - Skrzypnia od . pp.Nowackich,Ulatowskich do pp.Witkowskich, zak. u p. Świech

         11     "        (piątek)     - Mamoty od P. Grzegorczyków do P. Kościelniaków

        

Pojazdy proszę na 15 minut przed rozpoczęciem kolędy.   Początek o g.11,00.

 

 

    

W ten święty dzień Bożego narodzenia radość Matki Bożej, św. Józefa, Aniołów i pasterzy staje się naszym udziałem. Sprawując tę uroczystą liturgię, pragniemy i my choć odrobinę przybliżyć się do Pana Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Niech zatem spełnią się wszystkie życzenia wypowiedziane w wigilijny wieczór, niech przychodzący Zbawiciel napełnia swoją łaską nasze serca. Parafianom oraz wszystkim dzielącym z nami radość świąt Bożego Narodzenia niech obficie udziela błogosławieństwa narodzony w Betlejem Syn Boży.

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

Dodano informacje i zdjęcia z postępu prac konserwatorskich kościoła

W dziale Remont Kościoła

Numer subkonta w Banku Spółdzielczym w Czerminie dla celów remontu wnętrza kościoła: 43 8407 0003 0211 3513 2000 0103

Witamy

 

na stronie internetowej Parafii św. Jakuba Ap. w Czerminie. Znajdziecie tutaj informacje z życia Parafii, historię i Jej dzisiaj. Dane hagiograficzne Patronów, opis zabytkowego drewnianego kościoła z początku XVIII wieku oraz ciekawe artykuły, relacje, zdjęcia i aktualne wiadomości. Zapraszamy.


Parafia Czermin należy do Dekanatu Czermińskiego i do Diecezji Kaliskiej. Czermin położony jest 6 km. na północ od Pleszewa w województwie Wielkopolskim . MIEJSCOWOŚCI należące do Parafii:

  • Czermin
  • Korzkwy
  • Kurcew
  • Mamoty
  • Skrzypnia
  • Wola Duchowna
  • Żale


ADORACJA CAŁODZIENNA - 24 LIPCA

DATA ODPUSTU:

*
ŚW. JAKUBA Ap. - OSTATNIA NIEDZIELA LIPCA
*
ŚW. JÓZEFA - 19 MARCA