Cmentarz Parafialny

Dzisiaj jest

niedziela,
27 listopada 2022

(331. dzień roku)

Zegar

SondaPolecamy strony

Święta

Niedziela, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Pierwsza Niedziela Adwentu

Statystyki

statystyka

Licznik

Liczba wyświetleń:
4607242

Wyszukiwanie

         W przyszłą niedzielę poświęcę opłatki wigilijne, które będzie można nabywać w zakrystii i na Plebani. Proszę  nie  nabywać opłatków  poza parafią, poświęcony  opłatek jest znakiem łączności Proboszcza ze wspólnotą parafialną. Ofiary z opłatków przeznaczamy na ogrzewaniem kościoła. Ogrzewanie mamy na prąd.

Pielgrzymka Trójmiasto

W dniach 19 - 22 września 2022 roku odbyła się Pielgrzymka do Trójmiasta. Uczestniczyło 51 osób. Zwiedzaliśmy Gdańsk, Gdynię, Sopot, Malbork.

Powrót

KOMENTARZ DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH

Komentarz

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                     27 listopada 2022

 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

I Czytanie Iz 2,1-5

Bóg jest Tym, który uczy swoich dróg. On pragnie, byśmy żyli w królestwie Bożym, w którym panuje pokój, a które możemy poznać przez czytanie słowa.

 

Psalm 122

Miłość Boża wskazuje nam na modlitwę za braci, aby mogli oni z nami żyć w pokoju.

 

II Czytanie Rz 13,11-14

Godzina nawrócenia i przebywania z Panem jest już teraz, należy więc odłożyć na bok pożądliwości ciała i niejako zanurzyć się w Chrystusie.

 

Ewangelia Mt 24,37-44

Nie jesteśmy jako ludzie na tyle przenikliwi, aby przewidzieć czas przyjścia Syna Człowieczego, dlatego powinniśmy być zawsze gotowi, aby w chwili Jego przyjścia móc dostąpić życia w królestwie pokoju. Jego przyjście jest niespodziewane i zostawia niezatarty ślad w historii.

 

 [1] 

Powrót

ORGANY ZABYTKOWE / INSTRUMENT MUZYCZNY/ JUŻ MOŻE GRAĆ NA CHWAŁĘ BOŻĄ

       Instrument jest po konserwacji, gra wszystkimi głosami na chwałę Bożą. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na  dokończenie remontu organów.

Ostatnie prace

Ten uśmiech jest wymowny...

Organmistrzowie Pan Rafał i Pan Tomasz z ks. Proboszczem

 

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

Z powodu pandemi pierwotny termin beatyfikacji dnia 7 czerwca 2020 r. został przełożony na dzień 12 wrzesnia 2021r.

Beatyfikacja oznacza uznanie przez Kościół katolicki osoby zmarłej za błogosławioną.

 

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 roku, czyli osiem lat po jego śmierci. W styczniu br. komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była niedawna aprobata komisji kardynałów i biskupów.

Niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie - które jest powodem wydania decyzji o beatyfikacji - dotyczy 19-latki ze Szczecina, która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Wtedy grupa sióstr zakonnych i innych osób rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle i zostało uznane za trwałe. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też osobne postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wydaniem dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez papieża. Dekret rozpoczyna się od słów z listu św. Jana Pawła II do kard. Wyszyńskiego z 30 października 1979 r. "Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów ojczyzny i Kościoła - i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości - i dziękowałem za nie Bogu, jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski" - napisał polski papież.

Prawa ręka Jana Pawła II

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 roku wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 roku. Objął wówczas wikariat przy katedrze włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego.

W latach niemieckiej okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził konspiracyjną akcję oświatową, pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej.

W 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim, a dwa lata później - arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski. Gdy papież Pius XII mianował go kardynałem w 1953 roku, prymas Wyszyński nie mógł pojechać do Watykanu na konsystorz z powodu nasilających się prześladowań Kościoła w Polsce.

Aresztowany został we wrześniu 1953 roku. Więziony był w kilku miejscach, między innymi w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i w Komańczy. Wolność odzyskał w październiku 1956 roku, wrócił do Warszawy.

Kardynał Wyszyński był inicjatorem Wielkiej Nowenny, dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 roku, czyli tysiąclecia chrztu Polski. Prymas brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II i obradach tego gremium. Zainaugurował czuwania soborowe w Polsce w intencji obrad.

We wrześniu 1978 roku pojechał z delegacją polskich biskupów do Niemiec, co było realizacją idei polsko-niemieckiego pojednania i przebaczenia.

Po wyborze 16 października 1978 roku Jan Paweł II zwrócił się do prymasa Stefana Wyszyńskiego ze słowami: - Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła".

Prymas Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku po ciężkiej chorobie

 

Z kart  kroniki Parafii p.w. Św. Jakuba Ap. w Czerminie

„WAŻNY DZIEŃ W PARAFII”

Prymas Tysiąclecia w Czerminie

„Głosił także i u nas…”

         29 września (wtorek) 1959 roku był ważnym, a nawet najważniejszym dniem dla nas wszystkich – ponieważ do naszej Parafii przybył J.E. Ks. Prymas Stefan Wyszyński.

         Wszyscy z wielkim zaangażowaniem przygotowali się na przybycie Ks. Prymasa. Jak podają karty kroniki parafialnej z tego dnia: „…o godzinie 16:00 samochód Ks. Prymasa zatrzymał się przed plebanią. Jego Ekscelencja Ksiądz Prymas stanął przed nami; poprzednio serdecznie i gorąco witany przez ludzi leżącego przy szosie do Czermina – Marszewa. Ci prości ludzie zgotowali bardzo szczere i pełne przywiązania powitanie. Cała trasa wiodąca do Czermina przybrana była kwiatami i zielenią, a napisy n bramach tryumfalnych wyrażały uczucia witających Go ( w kronice są zdjęcia ukazujące te bramy).

Jego Ekscelencja dotarł do naszej świątyni, gdzie został powitany przez obecnego w tym czasie ks. Proboszcza K. Frąckowskiego, który w imieniu wspólnoty parafialnej wyraził ogromną radość z powodu tej uroczystości. Przemawiał również radny, a także kwiatami witały Ks. Prymasa dziewczynki (Wandzia Wojtkowiak i Genia Wabińska).

Po powitaniach ks. Proboszcz złożył sprawozdanie J.E. ks. Prymasowi ze swojej działalności w tej parafii.

Następnie nadszedł czas na przemówienie Ks. Prymasa.

J.E. mówił: o celu wizytacji, o wierności Kościołowi, o pogłębianiu wiary, o Ślubach Jasnogórskich.

Ks. Prymas przewodniczył w procesji żałobnej wokół kościoła. Później wizytował tabernakulum, które zalecił opancerzyć.

         Po zakończonych uroczystościach J.E. udał się na podwieczorek, a zaraz potem odbyła się katechizacja i egzamin dzieci, który ks. Prymas podsumował z zadowoleniem, że są dobrze przygotowani.

Zaraz udzielił sakramentu bierzmowania (214 dzieci); odprawił nabożeństwo i przemówił do rodziców. Na tym zakończył się pierwszy dzień wizytacji w naszej parafii.

         Drugi dzień wizytacji prymasowskiej rozpoczął się bardzo wcześnie, bo już o godzinie 5:00 księża stanęli przy ołtarzu. Natomiast J.E. Ks. Prymas odprawił mszę o 7:00 – sam też komunikował, a po mszy błogosławił niemowlęta biorąc je na ręce (matek z dziećmi było bardzo dużo). Po zakończonej mszy wszyscy księża udali się na śniadanie. Następnie ks. Prymas wizytował kościół, zabudowania gospodarcze oraz cmentarz.

J.E. udzielił audiencji w wyznaczonych godzinach od 11-12 – i tu przyszła delegacja z Psienia-Ostrów z petycją o przyłączenie do parafii Czermin, i również w tej samej sprawie przyszedł p. Jankiewicz ze Strzydzewa. Obie sprawy zostały przekazane do Kurii Metropolitalnej. O godzinie 14:00 ks. Prymas spotkał się z młodzieżą męską i żeńską- poruszając najważniejsze problemy życiowe młodych.

I tak dobiegła do końca wizytacja ks. Prymasa w naszej parafii. J.E. serdecznie dziękował za przyjęcie, ale też pozostawił wiele krzepiących słów, które dodały otuchy i nadziei do ciężkiej pracy dnia codziennego. Prymas Tysiąclecia we wspomnieniach z tamtych dni pozostał w  sercach parafian jako troskliwy pasterz swojej olbrzymiej owczarni, ale też jako człowiek, któremu sprawy i naszej parafii są bliskie.

         O serdecznej i bardzo doniosłej atmosferze tych WIELKICH I WAŻNYCH DNI W NASZEJ PARAFII, w których przebywał z nami Ks. Prymas świadczą karty kroniki, zdjęcia, które są dla nas dzisiaj pamiątką a przede wszystkim cennym źródłem historycznym.

Był Prymasem na trudne czasy. Zawsze mocno bronił chrześcijańskich korzeni naszej Ojczyzny, polskiej kultury, jej twórców, ludzi nauki, chłopów i robotników. Budził w narodzie wiarę, nadzieje i miłość. Mówił z dostojeństwem i majestatem, a zarazem z prostotą, pokorą i przekonaniem.

Wpatrujmy się więc często w tę pełną świętości mądrości postać, z niej czerpmy siły i wzór dla naszego życia. I jak mawiał tak czyńmy: „Bądźmy Bogiem silni”.

/opracowała Karolina Żurawska/

NOWY BISKUP KALISKI

11 lutego 2021 r., we wspomnienie NMP z Lourdes, bp Damian Bryl zgodnie z wymogami prawa kanonicznego objął diecezję kaliską i rozpoczął posługę biskupa diecezjalnego kaliskiego. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się o godz. 11.30 w kaplicy kurii diecezjalnej w Kaliszu wobec kolegium konsultorów.

Boże Ciało 2020 galeria

Procesja Bozego Ciała do 4 ołtarzy. Dzieki uprzejmości portalu Pleszew.Nasze Miasto

zobacz galerię (87 zdjęć)

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu, Święta Rozalio, Święty Karolu Boromeuszu,

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie.

XV-wieczny krucyfiks z kościoła św. Marcelego w Rzymie

Polecam w tym trudnym czasie Wszystkich Parafian szczególnej opiece Matce Bożej Czermińskiej, św. Józefowi i św. Jakubowi Patronowi Parafii.

ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY, ŚWIĘTY A NIEŚMIERTELNY ZMIŁUJ SIE NAD NAMI I NAD SWIATEM CAŁYM.

Wirtualny spacer

Kliknij tutaj, by zobaczyć kościół na wirtualnym spacerze. Kościół po I etapie remontu. Wkrótce ukaże sie aktualny wygląd kościoła. 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

Dodano informacje i zdjęcia z postępu prac konserwatorskich kościoła

W dziale Remont Kościoła

Numer subkonta w Banku Spółdzielczym w Czerminie dla celów remontu wnętrza kościoła: 43 8407 0003 0211 3513 2000 0103

Witamy

 

na stronie internetowej Parafii św. Jakuba Ap. w Czerminie. Znajdziecie tutaj informacje z życia Parafii, historię i Jej dzisiaj. Dane hagiograficzne Patronów, opis zabytkowego drewnianego kościoła z początku XVIII wieku oraz ciekawe artykuły, relacje, zdjęcia i aktualne wiadomości. Zapraszamy.


Parafia Czermin należy do Dekanatu Czermińskiego i do Diecezji Kaliskiej. Czermin położony jest 6 km. na północ od Pleszewa w województwie Wielkopolskim . MIEJSCOWOŚCI należące do Parafii:

  • Czermin
  • Korzkwy
  • Kurcew
  • Mamoty
  • Skrzypnia
  • Wola Duchowna
  • Żale


ADORACJA CAŁODZIENNA - 24 LIPCA

DATA ODPUSTU:

*
ŚW. JAKUBA Ap. - OSTATNIA NIEDZIELA LIPCA
*
ŚW. JÓZEFA - 19 MARCA